CE oznaka za izdelke VELUX pred 2013

Strešna okna proizvedena pred julijem 2013 pokriva direktiva o izdelavi izdelkov (CDP). Njihova CE oznaka vsebuje CE deklaracijo in CPIP dokument.

Za ustrezne CE oznake potrebujete tip okna, zasteklitev in kodo izdelave, ki jih najdete na napisni ploščici na zgornji strani okenskega krila.