E-VGRADNJA ENERGIJSKO UČINKOVITIH LESENIH OKEN V STAREJŠI STAVBI (ukrep E poziva 99SUB-OB22)

OBVESTILO

Trenutno ni na voljo sredstev EKO Sklada za zamenjavo obstoječih strešnih oken. Nova sredstva bodo na voljo od 5. julija 2024 dalje.

Več informacij: 

AKTUALNO: Obvestilo glede novega poziva za energetsko obnovo stavb občanov in opozorilo vlagateljem za oddajo vlog na Javni poziv 99SUB-OB22 do petka, 31. 5. 2024 | Eko sklad


Pretekli pogoji:
Pogoj za okna: U
w < 1,0 W/m2K, troslojna zasteklitev  

  • ustrezajo okna VELUX Silent Energy Star s troslojno zasteklitvijo --66 (Uw=1,0 W/m2K*)
  • na voljo so tudi okna z boljšo toplotno prehodnostjo (Extra Energy Star --67: Uw=0,83 W/m2K**)

Priznani stroški: 
Priznani stroški vključujejo tudi nakup senčil in obdelavo špalet (priporočamo vgradnjo z  notranjo parno zaporo BBX).

Višina subvencije:
Do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150€/m2 zamenjanih oken.

Rok za oddajo vloge: 
Subvencijo se lahko uveljavlja, če je ukrep izveden od 1. 3. 2022  pa do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjena toplotna prehodnost oken iz 1,1 W/m2K na 1,0 W/m2K velja za naložbe, izvedene od 1. 2. 2023 dalje.

*Toplotna prehodnost ne velja za strešni balkon GDL in kombinacijo VELUX 3 v 1
** Velja za modela GGL in GGU.

Kombinacije stresnih oken VELUX


SPODBUDE ZA SKORAJ NIČENERGIJSKE STAVBE (poziv 105SUB-sNESOB23)

Več informacij: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-105sub-snesob23-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-skoraj-nicenergijske-snes-stavbe

Pogoj za okna: Uw < 0,9 W/m2K, troslojna zasteklitev

  • Ustrezajo okna VELUX model GGL/GGU, GPL/GPU in elektrificirana okna  GGL/GGU Extra Energy Star s troslojno zasteklitvijo oznake --67 (Uw=0,83 W/m2K*)
  • Če gre za posebne kombinacije oken, kot npr. strešno z vertikalnim, nas kontaktirajte na telefonsko številko 01 724 68 68

*Toplotna prehodnost velja za model GGL/GGU, standardna vgradnja. Ostali modeli imajo toplotno prehodnost od 0,86 - 0,88 W/m2K.

 

spodbude-za-skoraj-nicenergijske-stavbe

Subvencije se dodeljujejo za:

A. Gradnja ali nakup nove sNES+ enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov v stavbi
B. Celovita sNES+ prenova starejše enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo 

Priznani stroški:
Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za doseganje energijske učinkovitosti sNES+ stavbe.
Priporočamo vgradnjo z obrobo za poglobljeno vgradnjoki izboljša toplotno izolativnost na stiku okna s konstrukcijo in notranjo parno zaporo BBX za zagotavljanje zrakotesnosti vgradnje na stiku parne zapore in okenskega okvirja.

Višina subvencije:
Je odvisna od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala. Dodeljuje se na kvadraturo stavbe. V najvišjo skupino pri gradnji ali nakupu nove sNES+ stavbe spadajo lesena okna. Tej skupini ustrezajo vsa okna VELUX, tudi plastificiran model GGU (leseno jedro, oblito s poliuretanom).

Več informacij: https://ekosklad.si/uploads/dc4de132-344f-4bd5-8a2a-99b759d76549/105SUB-sNESOB23-JP-Nepovratne-finan%C4%8Dne-spodbude-ob%C4%8Danom-za-skoraj-ni%C4%8Denergijske-(sNES+)-stavbe.pdf