Načrti za prihodnost

NAČRT ZA PRIHODNOST SE ZAČNE S PRETEKLOSTJO

V sodelovanju z organizacijo WWF (World Wide Fund for Nature) bomo z ohranjanjem gozdov zajeli naše zgodovinske emisije C02.

Trajnostna naravnanost

S strategijo trajnostnega razvoja 2030 se zavezujemo, da bomo zmanjšali prihodnje ogljikove emisije naše celotne vrednostne verige ter dosegli cilj Pariškega sporazuma za zmanjšanje emisij in globalnega segrevanja za 1,5°C.

Gozdni projekti, ki si prizadevajo za obnovo in ohranjanje gozdov za zajemanje ogljika, v sodelovanju z organizacijo WWF
 Zavezujemo se k zmanjšanju prihodnjih emisij, da bi izpolnili načrt Pariškega sporazuma, ki je 1,5 °C
WWF in skupina VELUX Group