VGRADNJA ENERGIJSKO UČINKOVITEGA LESENEGA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA V STAREJŠI STANOVANJSKI STAVBI (ukrep F razpisa 74SUB-OB19)

Več informacij: https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/zunanje-stavbno-pohistvo/zunanje-stavbno-pohistvo-subvencija
Velja samo za zamenjavo obstoječih oken z novimi za stanovanjske stavbe oz. dele stanovanjskih stavb z gradbenim dovoljenjem izdanim pred 1.7.2010.
Pogoj za pridobitev: Uw < 1,1 W/m2K, troslojna zasteklitev     
  • Ustrezajo okna VELUX Energy Star s troslojno zasteklitvijo --68 (Uw=1,1 W/m2K)
  • Na voljo so tudi okna z boljšo toplotno prehodnostjo (Silent Energy Star --66: Uw=1,0 W/m2K, Extra Energy Star --67: Uw=0,83 W/m2K*)

Priznani stroški: 
Priznani stroški vključujejo tudi nakup senčil in obdelavo špalet (priporočamo vgradnjo z  notranjo parno zaporo BBX).
 
Višina subvencije 
Do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150€/m2 zamenjanih oken.
 
Rok za oddajo vloge: 
Po izvedeni naložbi.
*Toplotna prehodnost velja samo za model GGU in GGL. 


SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE in NIZKOENERGIJSKE STAVBE  (poziv 73SUB-sNESOB19) - ZAPRT

Več informacij: https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/skoraj-nic-energijske-in-nizkoenergijske-stavbe/skoraj-nic-energijske-in-nizkoenergijske-stavbe-subvencija

Pogoj za pridobitev: Uw < 0,9 W/m2K, troslojna zasteklitev*   
  • Ustrezajo okna VELUX model GGL/GGU. GPL/GPU in Integra GGL/GGU Extra Energy Star s troslojno zasteklitvijo oznake --67 (Uw=0,83 W/m2K**)
  • V kolikor gre za ostale kombinacije oken kot npr. strešno z vertikalnim, nas kontaktirajte. 
 
* Zahteva velja tudi za poziv:
- celovita obnova starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
- nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri in večstanovanjski stavbi.

**Toplotna prehodnost velja samo za model GGL/GGU. Ostali modeli imajo toplotno prehodnost od 0.86 - 0,88 W/m2K.
Priznani stroški: 
Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za doseganje energijske učinkovitostinove skoraj nič-energijske stavbe ter se razlikujejo glede na ukrep A, B in C. 

Priporočamo vgradnjo z obrobo za poglobljeno vgradnjo in notranjo parno zaporo BBX za zagotavljanje zrakotesnosti vgradnje na stiku parne zapore in okenskega okvirja. 

 Višina subvencije : https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/skoraj-nic-energijske-in-nizkoenergijske-stavbe/skoraj-nic-energijske-in-nizkoenergijske-stavbe-subvencija

Rok za oddajo vloge: 
Pred pričetkom izvajanje del.