V letu 2016 je bil objavljen razpis za subvencije za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb za fizične osebe pod številko 37SUB-OB16.

Zahteve za okna za posamezne ukrepe so:

Ukrep E - VGRADNJA ENERGIJSKO UČINKOVITEGA LESENEGA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA V STAREJŠI STANOVANJSKI STAVBI 

(velja samo za zamenjavo obstoječih oken z novimi, GD pred 1.1.2003)

Zahteva: Uw < 1,1 W/m2K, troslojna zasteklitev     
 • Ustrezajo okna VELUX Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 68 (Uw=1,1 W/m2K)
 • Ustrezajo okna VELUX Silent Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 66 (Uw=1,0 W/m2K) 
 • Ustrezajo okna VELUX Extra Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 62 (Uw=0,83 W/m2K)*
Pomembno: Priznani stroški vključujejo tudi nakup senčil in obdelavo špalet (priporočamo vgradnjo z  notranjo parno zaporo BBX).

Višina subvencije: do 20% priznanih stroškov naložbe ali max. 100 €/m2 za največ 30 m2 oken.

*Toplotna prehodnost velja za model GGL. Za model GGU je Uw=0,81 W/m2K in za model GPU je Uw=0,85 W/m2K.

Ukrep H - VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z VRAČANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA V STANOVANJSKI STAVBI

Zahteva: Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 65 %.
 • Zahtevam ustreza VELUX Smart Vent (ZOV) dimenzije MK00 in PK00

Več podatkov na: http://www.velux.si/izdelki/prezracevanje/velux-smart-ventilation

Višina subvencije: priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo ter znašajo do 20% stroškov naložbe oziroma največ 300 EUR. Za stanovanjske stavbe na degradiranih območjih z gradbenim dovoljenjem izdanim pred 1.1.2003 pa 50% naložbe oziroma največ 380 EUR.


Ukrep J - GRADNJA ALI NAKUP SKORAJ NIČENERGIJSKE NOVE ENO ALI DVO STANOVANJSKE STAVBE

Zahteva: Uw < 0,9 W/m2K, troslojna zasteklitev
 • Ustrezajo okna VELUX GGL, GGU in GPU s troslojno zasteklitvijo oznake -- 62
Pomembno: GPL v tej zasteklitvi – 62 ne obstaja. V kolikor gre za kombinacijo z vertikalnim elementom (VFE), nas prosim kontaktirajte.  

Višina subvencije: za celoten objekt in dodatna vzpodbuda vgradnjo lesenega stavbnega pohištva 50 €/m2 za max. 30 m2 oken.


Ukrep K - CELOVITA OBNOVA STAREJŠE ENO ALI DVOSTANOVANJSKE STAVBE 

(GD pred 1.1.2003)

Zahteva:  Uw < 1,0 W/m2K, troslojna zasteklitev       
 • Ustrezajo okna VELUX Silent Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 66 (Uw=1,0 W/m2K) 
 • Ustrezajo okna VELUX Extra Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 62 (Uw=0,83 W/m2K)*

Višina subvencije: za celoten objekt in dodatna vzpodbuda za vgradnjo lesenega stavbnega pohištva 50 €/m2 za max. 30 m2 oken.

*Toplotna prehodnost velja za model GGL .


 • Ustrezajo okna VELUX Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 66 (Uw=1,0 W/m2K) 
 • Ustrezajo okna VELUX Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 62 (Uw=0,83 W/m2K)*
 • Ustrezajo okna VELUX Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 66 (Uw=1,0 W/m2K) 
 • Ustrezajo okna VELUX Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 62 (Uw=0,83 W/m2K)*