Pogoj za okna: Uw < 1,1 W/m2K, troslojna zasteklitev     
  • ustrezajo okna VELUX Energy Star s troslojno zasteklitvijo --68 (Uw=1,1 W/m2K)
  • na voljo so tudi okna z boljšo toplotno prehodnostjo (Silent Energy Star --66: Uw=1,0 W/m2K, Extra Energy Star --67: Uw=0,83 W/m2K*

Priznani stroški: 
Priznani stroški vključujejo tudi nakup senčil in obdelavo špalet
(priporočamo vgradnjo z  notranjo parno zaporo BBX).
 
Višina subvencije:
Do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150€/m2 zamenjanih oken.
 
Rok za oddajo vloge: 
Subvencijo se lahko uveljavlja, če je ukrep izveden od 1. 3. 2022  pa do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

*Toplotna prehodnost velja za model GGU in GGL. SPODBUDE ZA SKORAJ NIČENERGIJSKE STAVBE (poziv 89SUB-sNESOB21)


*Toplotna prehodnost velja za model GGL/GGU. Ostali modeli imajo toplotno prehodnost od 0.86 - 0,88 W/m2K.

Subvencije
se dodeljujejo za:

A - gradnjo ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
B - skoraj ničenergijsko prenovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
C - nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi 

Priznani stroški: 
Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za doseganje energijske učinkovitostinove skoraj nič-energijske stavbe ter se razlikujejo glede na ukrep A, B in C. 

Priporočamo vgradnjo z obrobo za poglobljeno vgradnjoki izboljša toplotno izolativnost na stiku okna s konstrukcijo in notranjo parno zaporo BBX za zagotavljanje zrakotesnosti vgradnje na stiku parne zapore in okenskega okvirja. 

Višina subvencije: 
Je odvisna od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala. Dodeljuje se na kvadraturo stavbe. Več informacij: https://ekosklad.si/uploads/7187fad0-4ae0-4b9e-85f6-fe4a033b6d6e/89SUB-sNESOB21-Javni-poziv.pdf

Rok za oddajo vloge: 
Pričetek izvedbe po oddaji vloge ali pričetek izvedbe od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva.