V letu 2019 je bil objavljen razpis za subvencije za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb za fizične osebe pod številko 74SUB-OB19.

Zahteve za okna za posamezne ukrepe so:

Ukrep F - VGRADNJA ENERGIJSKO UČINKOVITEGA LESENEGA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA V STAREJŠI STANOVANJSKI STAVBI 

(velja samo za zamenjavo obstoječih oken z novimi, GD pred 1.7.2010)

Zahteva: Uw < 1,1 W/m2K, troslojna zasteklitev     
  • Ustrezajo okna VELUX Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 68 (Uw=1,1 W/m2K)
  • Ustrezajo okna VELUX Silent Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 66 (Uw=1,0 W/m2K) 
  • Ustrezajo okna VELUX Extra Energy Star s troslojno zasteklitvijo – 62 (Uw=0,92 W/m2K)*
Pomembno: Priznani stroški vključujejo tudi nakup senčil in obdelavo špalet (priporočamo vgradnjo z  notranjo parno zaporo BBX).

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150€/m2 zamenjanih oken.

*Toplotna prehodnost velja za model GGU in GGL. Za model GPU in GGL/GGL Integra je Uw=0,96 W/m2K.

Ukrep J - VGRADNJA PREZRAČEVANJA Z VRAČANJEM TOPLOTE ODPADNEGA ZRAKA V STANOVANJSKI STAVBI

Zahteva: Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %.
  • Zahtevam ustreza VELUX Smart Vent (ZOV) dimenzije MK00 in PK00

Več podatkov na: http://www.velux.si/izdelki/prezracevanje/velux-smart-ventilation

Višina subvencije: priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo ter znašajo do 20% stroškov naložbe oziroma največ 300 EUR. 


SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE in NIZKOENERGIJSKE STAVBE  - POZIV 73SUB-sNESOB19

A - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
B - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
C - nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi


Zahteva: Uw < 0,9 W/m2K, troslojna zasteklitev

  • Ustrezajo okna VELUX GGL, GGU in GPU Extra Energy Star s troslojno zasteklitvijo oznake – 62 vgrajena skupaj z obrobo za poglobljeno vgradnjo EDJ/EDN 


Pomembno: 
- Za doseganje Uw vrednosti mora biti okno obvezno vgrajeno z obrobo za poglobljeno vgradnjo. Paziti je potrebno na pravilno pripravo odprtine. Več informacij na https://www.velux.si/izdelki/vgradnja/obrobe#poglobljena
- GPL v tej zasteklitvi – 62 ne obstaja. V kolikor gre za kombinacijo z vertikalnim elementom (VFE), nas prosim kontaktirajte.

·         Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za doseganje energijske učinkovitosti nove skoraj nič-energijske stavbe ter se razlikujejo glede na ukrep A, B in C.

·         Informacije dobite na: https://ekosklad.si/uploads/f27c1858-452f-4df6-a4ef-7d2b2143b4aa/JP-73SUB-sNESOB19.pdf