Prenesite številne datoteke Revit files (.rfa) v vaš 3D model.

Datoteke so pripravljene kot skupine in vključujejo strešna okna. Strešna okna

     


GGL

lesena klasična 


GGU

plastificirana klasična 
  GGL INTEGRA®

elektrificirano leseno 
  GGU INTEGRA®

elektrificirano plastificirano 


GPL

panoramsko leseno 
  GPU

panoramsko plastificirano 
  GIL

fiksno spodnje leseno 
  GIU

fiksno spodnje plastificirano 
  VFE

vertikalno spodnje leseno

  VIU

vetikalno spodnje plastificirano

Okna za ravno streho

     
  CFP fiksno okno

za ravno streho CVP INTEGRA®

za ravno strehoCSP odvod dima

za ravno streho  CXP izhod na streho

za ravno streho

Svetlobnik

     
  TWR

fiksni, za valovito kritino

iz strehe   TWR

fiksni, za valovito kritino

iz stropa