Novosti pri načrtovanju dnevne svetlobe v stavbah s pomočjo priporočil novega standarda EN 17037


Razlaga in uporaba priporočil za kakovostno osvetlitev stavb 

Datum in ura: 2. oktober 2019 od 11:00 – 14:00
Lokacija: City Hotel Maribor

Namen seminarja 

 • Seznaniti projektante z novimi priporočili za osvetlitev stavb z dnevno svetlobo (kriterij količine, razgleda, bleščanja, osončenosti), ki jih podaja nov standard EN 17037
 • Opozoriti na pomanjkljivosti trenutnih minimalnih zahtev za načrtovanje kakovostne naravne osvetlitve; razlaga na praktičnih primerih
 • Seznaniti z dejstvi in argumenti o pomenu dnevne svetlobe za zdravo bivanje
 • Podati napotke kako uporabiti priporočila standarda v gradnji; od projektne naloge do načrta
 • Predstaviti primere uporabe priporočil standarda v dosedanji praksi
 • Diskusija z udeleženci o nadgradnji obstoječe regulative s področja osvetlitve; potrebno znanje in zakonodajne usmeritve z vidika arhitektov

Seminar je brezplačen.


Program*

Seminar je akreditiran s strani ZAPS-a. Udeleženi arhitekti s prisotnostjo pridobijo 2 kreditni točki.

10:30 – 11:00 Registracija udeležencev in prigrizek za energijo

11:00 – 12:45 Seminar 1.del

 • uvod; namen in potek seminarja, Neža Močnik, u.d.i.a.
 • Trenutno stanje v regulativi; zakaj ne samo površina okenskih odprtin? doc.dr. Mitja Košir, univ.dipl.ing.arh
 • Pregled priporočil novega standarda EN 17037 (kriterij količine, razgleda, bleščanja, osončenosti) doc.dr. Matej Kobav
 • Priporočilo standarda za zagotavljanje dnevne osvetljenosti; razlaga doc.dr. Matej Kobav
 • Priporočilo standarda za zagotavljanje dnevne osvetljenosti; primeri, Neža Močnik u.d.i.a.
 • Diskusija

12:45 – 13:00 Odmor                                                                                                                                                     

13:00 – 14:00 Seminar 2.del

 • Zakaj več poudarka na dnevni svetlobi? Argumenti in dejstva dr. Živa Kristl
 • Kako lahko uporabite priporočila standarda v praksi? Neža Močnik u.d.i.a.
 • Izkušnja arhitekta in uporaba programa, Domen Pogorevc u.d.i.a. 
 • Diskusija

14:00 – … Pogostitev

 *  Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

* V primeru premajhne udeležbe (vas obvestimo), seminar odpade.

Predavatelji

Gradiva

Soglasje