Novosti pri načrtovanju dnevne svetlobe v stavbah s pomočjo priporočil novega standarda EN 17037


Razlaga in uporaba priporočil za kakovostno osvetlitev stavb 

Datum in ura: 6. junij 2019 od 10:30 – 13:30
Lokacija: Poslovni center KIEXC, Škofja Loka

Namen seminarja 

 • Seznaniti projektante z novimi priporočili za osvetlitev stavb z dnevno svetlobo (kriterij količine, razgleda, bleščanja, osončenosti), ki jih podaja nov standard EN 17037
 • Opozoriti na pomanjkljivosti trenutnih minimalnih zahtev za načrtovanje kakovostne naravne osvetlitve; razlaga na praktičnih primerih
 • Seznaniti z dejstvi in argumenti o pomenu dnevne svetlobe za zdravo bivanje
 • Podati napotke kako uporabiti priporočila standarda v gradnji; od projektne naloge do načrta
 • Predstaviti primere uporabe priporočil standarda v dosedanji praksi
 • Diskusija z udeleženci o nadgradnji obstoječe regulative s področja osvetlitve; potrebno znanje in zakonodajne usmeritve z vidika arhitektov

Seminar je brezplačen.


Program*

Seminar je akreditiran s strani ZAPS-a. Udeleženi arhitekti s prisotnostjo pridobijo 2 kreditni točki.

10:30 – 11:00 Registracija udeležencev in prigrizek za energijo

11:00 – 12:30 Seminar 1.del

 • Uvod; namen in potek seminarja
 • Trenutno stanje v regulativi; zakaj ne samo površina okenskih odprtin?
 • Pregled priporočil novega standarda EN 17037 (kriterij količine, razgleda, bleščanja, osončenosti)
 • Priporočilo standarda za zagotavljanje dnevne osvetljenosti; razlaga in primeri
 • Diskusija

12:30 – 12:45 Odmor                                                                                                                                                     

12:45 – 13:45 Seminar 2.del

 • Zakaj več poudarka na dnevni svetlobi?; argumenti in dejstva
 • Kako lahko uporabite priporočila standarda v praksi? Praktični napotki in uporaba programa 
 • Izkušnja arhitekta 
 • Diskusija

13:45 – … Pogostitev

 *  Pridružujemo si pravico do spremembe programaPredavatelji

Prijava

Prijava na seminar o dnevni svetlobi

*
*
*
*
*
Soglasje
*
Prebral/a sem in razumem Izjavo o zaupnosti.