Konferenca Načrtujmo z naravno svetlobo

31. maj 2018 
Hotel Jama, Postojna 


Ekskluzivna predavanja o vplivu naravne svetlobe in njenem načrtovanju v arhitekturi.


Konferenca je bila razdeljena na pet tematskih sklopov. Uvodoma smo se posvetili vplivom naravne svetlobe na zdravje in si zastavili mnogo vprašanj. Pojasnili smo novo evropsko regulativo, ki je v pripravi, in pokazali veliko dobrih praks pri načrtovanju naravne svetlobe v arhitekturi. 

Ob zaključku konference smo med udeleženci izžrebali dve nagrajenki, ki sta prejeli aranžma za svetovno konferenco Daylight Symposium 2019. 

"Svetloba nas privlači, obrnemo se k njej kot rastline."

~ Maryline Andersen
 Ura

Program

8.00-9.00

Zbiranje in prijava udeležencev

9.00-9.20

Uvodni nagovor; Vojko Golmajer, VELUX Slovenija
Izkušnja naravne svetlobe: INTERVJU
Nagovor moderatorjev

9.20-10.45

Zdravje in energija
Dynamic Daylight: A Biological Health and Wellness Perspective; Deborah Burnett    
Temna stran energijske učinkovitosti stavbnega fonda; Mateja Dovjak    
Specifike dnevne svetlobe; Katja Malovrh Rebec 

10.45-11.15

Odmor 

11.15-12.00  

Dnevna svetloba v arhitekturi - okrogla miza;    
Aljoša Dekleva, Mojca Gregorski, Vesna Žegarac Leskovar, Marjeta Zupančič Meglič, Aleš Vrhovec 

12.00-12.15  Nagradni kviz za vse udeležence 
12.15-13.00

Regulativa    
Nov standard o dnevni svetlobi - revolucija ali evolucija za načrtovanje? Živa Kristl in Matej Kobav 

13.00-14.00

Kosilo + delavnice     
Osvetlitev delovnih površin (v stanovanjih, pisarnah, šolah); Matej Kobav
Osvetlitev šol in vrtcev; Živa Kristl in Katja Malovrh Rebec    
Osvetlitev stanovanjskih objektov; Marjeta Zupančič Meglič, Damjana Rozman    
Uporabnost orodij za načrtovanje dnevne svetlobe; Domen Pogorevc, Gregor Košorok  

14.00-15.00

Izzivi v načrtovanju 
Štiri ključna sporočila iz delavnic; moderatorji delavnic
Svetloba je prihodnost; Domen Pogorevc
Design with Knowledge – a focus on people, space and daylight; Martin Vraa Nielsen

15.00-15.30

Zaključek in podelitev nagrad