Izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar

se je zapisala arhitekturi pred več kot 20 leti in je že od študentskih let na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in kasneje na Graški Fakulteti za arhitekturo sledila najnovejšim trendom s področja tehnologij, energijske učinkovitosti in trajnostnega načrtovanja stavb. Raziskuje bivalno ugodje v stavbah in prenovo stavb, posveča pa se tudi preučevanju energijske učinkovitosti gradenj, ki kot gradbeni material uporabljajo les in steklo. Izdala je dve mednarodni znanstveni monografiji, njeno delo Energy-Efficient Timber-Glass Houses pa je bilo leta 2013 s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS izbrano tudi za izjemen znanstveni dosežek s področja tehniških ved. Žegarac Leskovarjeva s svojim delovanjem na Fakulteti za gradbeništvo UM povezuje gospodarstvo in akademsko sfero tako na lokalni, kot tudi mednarodni ravni. Poleg številnih razvojnih projektov za domača podjetja in lokalne skupnosti je dejavna tudi v projektih kot so MOVE for Energy Sustainability, WOOD WISDOM NET - LBTGC, IQ DOM - Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu.