Živa Kristl,

Dr. Živa Kristl deluje na Evropski pravni fakulteti kot izredna profesorica za pravo in menedžment nepremičnin. Za njo je več kot 25-letna pedagoška in raziskovalna pot na področju stavb, stavbnega ovoja in energije v stavbah, s posebnim poudarkom na dnevni svetlobi in kakovosti bivalnega okolja. S sodelovanjem v več mednarodnih raziskovalnih in izobraževalnih projektih je tesno vpeta v ozaveščanje stroke in upravnih služb o pomenu kakovosti bivanja in s tem povezane zakonodaje.

Ali pomeni prvi standard o dnevni svetlobi (EN 17307) revolucijo ali evolucijo v načrtovanju svetlobe v prostorih? Za arhitekte sodobnih ambientov bo standard predvsem praktično vodilo, s pomočjo katerega boste v modernih zgradbah dosegali in načrtovali kakovostno dnevno svetlobo, osvetlitev in razgled. Izvedeli boste kaj pravzaprav prinaša, kako daleč je njegova uveljavitev in zakaj ga arhitekti sploh potrebujete? Ob bok določilom novega standarda bo s praktičnim prikazom več konkretnih primerov stopila izr. prof. dr. Živa Kristl. Pred našimi očmi bodo oživele dejanske razlike med novim standardom in dosedanjo regulativo. Zagotovo bodo marsikoga presenetile.