Mateja Dovjak,

Zdravje in zdravo bivalno okolje sta v središču zanimanja in raziskovalnega delovanja dr. Mateje Dovjak že več kot 15 let. Za svojo diplomo na Zdravstveni fakulteti UL je prejela Prešernovo nagrado fakultete, doktorirala je s področja Znanosti o okolju, danes pa na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo raziskuje načrtovanje zdravih, udobnih in trajnostnih stavb. V slovenski prostor prinaša pionirsko načrtovanje po konceptu »connective thinking approach«. Gre za način mišljenja, ki povezuje različna področja in kombinira različne principe delovanja, pri tem pa ustvarja nove, kreativne, doslej še ne-videne ideje. Dr. Mateja Dovjak je kot recenzentka in članica uredniških odborov več mednarodnih strokovnih revij nenehno v stiku z najnovejšimi dognanji s področja energijsko učinkovitih stavb, zaradi česar nam bo na predavanju zanesljivo lahko postregla s še svežimi svetovnimi trendi.

Skoraj nič-energijske hiše so domovanja prihodnosti – o tem ni dvoma. Toda, ali so objekti, ki so energijsko premišljeni do zadnje podrobnosti, vedno tudi zdravi in prijetni za bivanje? Kaj sploh so kriteriji bivalnega ugodja? Z dr. Matejo Dovjak bomo ugotavljali, kaj potrebuje uporabnik, da se v prostoru dobro počuti, in kakšno je načrtovanje, ki ustvarja prijetno bivalno klimo. Kakšno vlogo ima pri tem naravna svetloba in kakšne pasti pred nas postavljajo skoraj nič-energijske hiše, ko želimo v njih načrtovati kakovostno naravno osvetlitev?