Matej B. Kobav

Doc. dr. Matej B. Kobav se posveča raziskavam s področja razsvetljave, vrednotenjem delovnega okolja in izkoriščanjem dnevne svetlobe za osvetljevanje prostorov. Je glavni sekretar Slovenskega društva za razsvetljavo in dejaven v več vlogah v Mednarodni komisiji za razsvetljavo (Commission Internationale de l’Eclairage).

Pojasnil nam bo, zakaj je nujen premik od dosedanjega razmišljanja o kvadratnih metrih steklenih površin k osvetljenosti, LUX-om in faktorju dnevne svetlobe. Če pomislimo samo na intenziteto svetlobe glede na vir, od koder svetloba prihaja (razlika med fasadnim in strešnim oknom), bomo namreč kaj hitro ugotovili, da tega trenutna regulativa ne upošteva.