Deborah Burnett,

je zvezda notranjega opremljanja in ena prvih, ki je svetlobo v bivalnih prostorih povezala s človekovim zdravjem. Dejavna je na področju fotobiologije, zdravja in staranja v odborih IES in ICE. V svojih številnih medijskih pojavljanjih ozavešča javnost o tem, kako lahko dobro načrtovane stavbe vplivajo na boljše zdravje človeka in obratno – slabe na pojav in razvoj bolezni in na negativne vedenjske odzive. 

Tokrat bo opozorila na pomen naravne svetlobe, ki prihaja od zgoraj. Postregla bo z medicinsko relevantnimi raziskavami in opozorila na številne prednosti in edinstvene biološke koristi tovrstne svetlobe, prisotne pa opremila z znanji za njihovo prepoznavanje in uporabo pri svojem delu. Z biološkega stališča bo primerjala strategije osvetlitve z dnevno svetlobo od zgoraj in umetno svetlobo ter osvetlitvijo od strani. Pojasnila bo, zakaj sta dinamična odbojnost svetlobe in navpična osvetlitev površine ključnega pomena za trdnejše zdravje in boljše počutje.

S svojim predavanjem želi obiskovalcem dogodka približati najboljše strokovne prakse za prepoznavanje kronobioloških lastnosti svetlobe, ki pozitivno vplivajo na vedenje, spanje in odpornost. Burnettova na podlagi znanstvenih izsledkov širi strokovno zavest o stresnih odzivih človeka na neustrezno osvetljenost, ki presegajo zgolj nelagodje in okrnjeno vizualno zaznavanje. Poudarja, da ima vsakdo pravico(!) do dnevne svetlobe in to zahtevo utemeljuje z dokazi, raziskavami in znanstvenimi dognanji s področja medicine.  

Po zaslugi njenih prizadevanj in razvoja novih meril pri rabi svetlobnih virov z belo kratkovalovno svetlobo značilno za LED luči je zgradba Ameriškega združenja notranjih oblikovalcev ASID kot prva na svetu prejela platinasto odličje za zdravo (WELL) in zeleno (LEED) stavbo.