Konferenca Načrtujmo z naravno svetlobo

31. maj 2018 
Hotel Jama, Postojna 


Ekskluzivna predavanja o vplivu naravne svetlobe in njenem načrtovanju v arhitekturi.


Sodoben človek preživi 90 % svojega časa v notranjosti, kar vpliva na njegovo počutje, produktivnost in zdravje. ​Naravna svetloba je eden najpomembnejših elementov našega planeta. Je vir energije za vsa živa bitja in nujna spodbuda za delovanje našega organizma.​ Načrtovanje skoraj nič energijskih stavb zahteva več zavedanja o naravni svetlobi. ​Potreben je razmislek o tem, kaj ob energijski učinkovitosti potrebujemo za zdravo bivanje in dobro počutje. ​Naravna svetloba v arhitekturi mora biti načrtovana s premislekom, za kar potrebujemo več znanja.

"Pripeljati sonce v notranjost je glavna naloga arhitekta."

~ Le Corbusier

Z odgovori na aktualna vprašanja o načrtovanju naravne svetlobe želimo doseči cilje konference

  • Kako načrtovati naravno svetlobo v različnih vrstah stavb: stanovanjskih in delovnih prostorih, šolah, vrtcih, javnih stavbah itd.?​
  • Kako vpliva naravna svetloba na počutje človeka, njegovo produktivnost, kakovost spanja, zdravje in pravilno delovanje bioritma?

Nadgraditi znanje o pomenu naravne svetlobe in bivalnega ugodja v skoraj nič energijskih stavbah.

  • Kako načrtovati skoraj nič energijske in obenem tudi zdrave stavbe s prijetno bivalno klimo. Kaj uporabnik potrebuje, da je prostor primeren za zdravo bivanje in dobro počutje? Kako pomembna je pri tem naravna svetloba?​
  • Kako zakonodaja regulira področje svetlobe danes in kakšni predpisi so v pripravi?

Predstaviti načrtovanje naravne svetlobe v svetovno priznanih arhitekturnih birojih.

  • Kako razmišljajo arhitekti o pomenu svetlobe kot osnovnem gradniku arhitekture: odnos do svetlobe, ovire … Kako zagotoviti ustrezno znanje na vseh ravneh?​
  • Kako se z naravno svetlobo ukvarjajo svetovno priznani tuji arhitekturni biroji in kako razmišljajo o njej?

Seznaniti slušatelje z novimi predpisi in standardi, ki jih EU pripravlja na področju naravne svetlobe. 

Z udeležbo na konferenci smo predstavili nove usmeritve za načrtovanje ter se seznanili z novostmi in priporočili iz regulative

"Da bi v celoti razumeli pomembnost naravne svetlobe, je ključno spoznanje kako naravna svetloba vpliva na naše bistvo; vpliv, ki presega samo vidnost."

~ Deborah Burnett

Osrednja predavatelja