Navodila za vgradnjo
Standardna vgradnja v valovito kritino

Detajl pravilne vgradnje
Upogib spodnjega plašča