Pogoji uporabe za VELUX ACTIVE with NETATMO

Začne veljati 1. julija 2018

Obseg pogojev uporabe
Ti pogoji uporabe urejajo izdelek VELUX ACTIVE. Tukaj lahko najdete relevantne in pomembne informacije o vašem novem izdelku in kako ga uporabljati.

Za vprašanja glede namestitve, aplikacije, aplikacij drugih ponudnikov, podatkov in samodejnih funkcij si oglejte pogosta vprašanja na spletnem mestu za podporo VELUX ACTIVE . Za nadaljnje informacije o izdelku VELUX ACTIVE ter njegovih združljivostih in prednostih si oglejte vaše nacionalno spletno mesto VELUX na naslovu https://www.velux.si/.

1. Vsebina izdelka
VELUX ACTIVE je sestavljen iz naslednjih elementov:

 • Gateway
 • Senzor notranjega zraka
 • Stikalo za odhod
 • Upravljalnik ACTIVE (samodejno uravnavanje notranjega zraka)
 • Upravljalnik aplikacije VELUX ACTIVE

2. Specifikacija izdelka

Pred dokončno pritrditvijo preverite, ali lahko z izbranega montažnega mesta z gatewayem upravljate ustrezne izdelke. Sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE temelji na dvosmerni komunikaciji s pomočjo radijskih signalov (radijska frekvenca), ki je označena s simbolom [↔]. Ta simbol je na nalepki s podatki.

Frekvenčni pas radijskega signala: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz (io-homecontrol® v Evropi), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz (io-homecontrol® drugod po svetu), 868,2-868,6 MHz (senzor notranje klime in stikalo za odhod v Evropi in na Kitajskem), 921,2-921,6 MHz (senzor notranje klime in stikalo za odhod drugod po svetu), 2,400-2,496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n).
Največja oddajna moč: 3,2 mW (senzor notranje klime in stikalo za odhod na Japonskem), 12,6 mW (senzor notranje klime in stikalo za odhod v ostalih državah sveta), 19,6 mW (io-homecontrol® v Evropi), 25,1 mW (io-homecontrol® v ostalih državah sveta), 31,6 mW (WiFi 802.11 b/g/n v Evropi), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n v ostalih državah sveta). Doseg radijskega signala: 300 m na prostem.
Odvisno od gradbene konstrukcije je doseg v zaprtem prostoru pribl. 30 m. Konstrukcije z ojačanim betonom, kovinskimi stropi in mavčnimi stenami z jeklenimi členi lahko zmanjšajo doseg.
Električnih izdelkov ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, temveč skladno z državnimi predpisi o elektronskih odpadkih.
Izrabljene baterije ne smejo biti zavržene skupaj z gospodinjskimi odpadki, zavržene morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi za varstvo okolja. Baterije vsebujejo snovi, ki so lahko škodljive, v kolikor ravnanje ter recikliranje ni pravilno. Uporabite lokalne zbirne točke za baterije, kjer so na voljo.
Embalažo lahko odvržete med gospodinjske odpadke.

3. Namestitev in delovanje
Za namestitev in delovanje izdelka VELUX ACTIVE morate prenesti aplikacijo VELUX ACTIVE s trgovine Google Play ali Applove trgovine App Store, lahko pa uporabite aplikacijo Apple HomeKit. Za nadaljnje informacije si oglejte spletno mesto za podporo VELUX ACTIVE.

Ko je aplikacija VELUX ACTIVE nameščena in deluje, je upravljalnik ACTIVE (samodejno uravnavanje notranjega zraka) omogočen. Upravljalnik ACTIVE lahko kadar koli prilagodite v aplikaciji VELUX ACTIVE, in sicer v nastavitvah pod »ACTIVE control« (Upravljalnik ACTIVE). Prilagajanje je mogoče izvesti individualno za vse sobe s stikalom senzorja.

4. Uporabniki in gostje
Prvi uporabnik, ki namesti aplikacijo VELUX ACTIVE, ustvari račun (»skrbnik«). Skrbnik lahko v račun povabi goste in gosti imajo podobne pogoje kot skrbnik. Gosti lahko prav tako v račun povabijo druge goste pod podobnimi pogoji kot skrbnik in drugi gosti. Skrbnik in/ali gosti morajo izbrisati neaktivne ali odvečne uporabnike. Pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti VELUX ACTIVE prav tako veljajo za račune gostov.

Spodaj v razdelku 10 si oglejte informacije v zvezi z opustitvijo in brisanjem uporabnikov (skrbnik in gosti).

5. Vzdrževanje
Sistem za uravnavanje notranje klime VELUX ACTIVE zahteva minimalno količino vzdrževanja.

Površino lahko očistite z mehko, vlažno krpo.
Preden se lotite vzdrževalnih del ali popravil na oknu in izdelkih, povezanih z njim, prekinite napajanje na omrežnem priključku ali na bateriji in poskrbite, da ga ni mogoče nehote ponovno priklopiti.
Pričakovana življenjska doba baterij: min. 2 leti.
Nadomestni deli so na voljo pri prodajnem podjetju VELUX.
S tehničnimi vprašanji se obrnite na iskanje za tehnično pomoč v aplikaciji VELUX ACTIVE ali se obrnite na prodajno podjetje VELUX.

6. Omejitve upravljalnika ACTIVE - kdaj okno/senčilo/zunanje senčilo ne deluje?
Pod določenimi vremenskimi pogoji upravljalnik ACTIVE (samodejno uravnavanje notranjega zraka) ne bo izvajal svojih namenskih funkcij, dokler vremenski pogoji znova ne omogočajo takega izvajanja, npr. v primeru močnega dežja, kjer se okno ne odpre. V primeru določenih vremenskih pogojev boste prejeli obvestilo s pojasnilom, zakaj vaš upravljalnik ACTIVE ne izvaja funkcij, kot je namenjeno.

7. Garancija
VELUX vam daje garancijo za VELUX ACTIVE pod pogoji in garancijo VELUX. Garancije začne teči z aktivacijo. Garancija VELUX je na voljo na https://www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/garancija.

VELUX ne odgovarja, če pride do katerega koli od dogodkov, navedenih v razdelku 8, 9 ali 12.

8. Aplikacije, izdelki ali storitve drugih ponudnikov
Lahko se odločite za integracijo izdelka VELUX ACTIVE z aplikacijami tretjih ponudnikov, ki niso Apple HomeKit niti izdelki ali storitve, namenjeni za integracijo z VELUX ACTIVE. Te aplikacije, izdelki ali storitve tretjih ponudnikov urejajo ter zanje veljajo določila in pogoji ter pravilniki zadevnih tretjih ponudnikov. VELUX ni odgovoren za to integracijo.

VELUX ni odgovoren za ter ne prevzema odgovornosti za aplikacije, izdelke ali storitve drugih ponudnikov niti za uspešno integracijo z VELUX ACTIVE. Nadalje VELUX ne prevzema obveznosti za napake ali opustitve drugih ponudnikov, posledica katerih je kakršna koli prekinitev delovanja izdelka VELUX ACTIVE.

 • 8.1. Apple HomeKit
  VELUX ACTIVE je integriran v Apple HomeKit. To pomeni, da se vaše interakcije z upravljalnikom aplikacije VELUX ACTIVE pošljejo v aplikacijo Apple HomeKit (Home). Trenutno stanje in vrednosti parametrov so shranjeni v zbirki podatkov Apple HomeKit.

  Vsa vprašanja glede Apple HomeKit morate nasloviti na Apple. Obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Apple urejajo pravilnik o zasebnosti družbe Apple ter določila in pogoji za Apple Homekit, na voljo na www.apple.com.

  Opozarjamo vas na naslednje: če VELUX ACTIVE namestite prek Apple Homekit, je funkcionalnost sistema VELUX ACTIVE omejena na delovanje izdelka in prikaz vrednosti senzorja. Potrebujete stikalo za odhod, da onemogočite samodejno odpiranje oken, ko odidete z doma, saj odpiranja oken ne morete onemogočiti prek aplikacije Apple HomeKit.

  HomeKit (z uporabo aplikacije Home) Za upravljanje te dodatne opreme, ki podpira HomeKit, potrebujete iPhone, iPad ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 9.0 ali novejšim. Če želite to dodatno opremo, ki podpira HomeKit, upravljati samodejno ali na daljavo, morate imeti Apple TV z operacijskim sistemom tvOS 10.0 ali novejšim ali iPad z operacijskim sistemom iOS 10.0 ali novejšim, nastavljenim kot vozlišče za dom. 
 • 8.2. Analitika
  VELUX uporablja anonimne podatke o uporabi za optimizacijo uporabnosti programske opreme, vključene v izdelkih VELUX ACTIVE. V ta namen uporabljamo Fabric IO in Google Analytics.

9. Posodobitve aplikacije VELUX ACTIVE
Obvezno morate imeti zmeraj nameščeno najnovejšo različico aplikacije. Če se tega vzdržite, VELUX ne more biti odgovoren za delovanje in varnost izdelka VELUX ACTIVE. Posodobitve bodo dane na razpolago ali izdane s strani VELUX A/S prek App Store ali Google Play, pri čemer bo potrebno vaše ukrepanje.

10. Opustitev uporabe izdelka VELUX ACTIVE
Če želite opustiti uporabo izdelka VELUX ACTIVE iz katerega koli razloga, morate ponastaviti gateway. Oglejte si navodila za ponastavitev gatewaya na lokalnem mestu za podporo VELUX ACTIVE pod pogostimi vprašanji.

Ko ponastavite gateway, prejmemo informacije, da ste prekinili obvezo do družbe VELUX. Ob prejemu teh informacij prenehamo zbirati podatke o vseh uporabnikih (vključno skrbniku in/ali računih gostov), povezanih v gateway. Vaše pretekle osebne podatke hranimo za obdobja, opisana v pravilniku o zasebnosti VELUX.

10.1. Neposredni načini opustitve

Če želite opustiti uporabo izdelka VELUX ACTIVE, morate upoštevati postopek, opisan zgoraj v razdelku 10.
Če ne ponastavite gatewaya, vendar sprožite druge ukrepe, se zgodi naslednje:

 • Izbrišete svoj ID uporabnika (e-poštni naslov) v aplikaciji VELUX ACTIVE:
  V primeru, da je v računu registriranih več uporabnikov in izbrišete svoj ID uporabnika (e-poštni naslov), izgubite dostop do aplikacije VELUX ACTIVE. V nadaljevanju ne bomo mogli identificirati nikakršnih podatkov o vas v obdobjih, navedenih v pravilniku o zasebnosti VELUX, vaš e-poštni naslov bo prav tako izbrisan iz vaših preteklih podatkov. Vendar račun VELUX ACTIVE ostane aktiven in drugi uporabniki, registrirani v aplikaciji VELUX ACTIVE, lahko aplikacijo še naprej uporabljajo.

  V primeru, da je v aplikaciji VELUX ACTIVE registriran samo en ID uporabnika (e-poštni naslov), zaprete račun in mi prenehamo zbirati vaše podatke. Poleg tega izbrišemo vaše osebne podatke in zaradi tega so podatki, ki niso osebni, anonimizirani, tako da vas več ne moremo identificirati na osnovi vaših podatkov. Več informacij si oglejte v pravilniku o zasebnosti VELUX ACTIVE.

  Opozarjamo vas, da bo v obeh zgoraj opisanih scenarijih aplikacija Apple HomeKit še zmeraj aktivna in delujoča, dokler ne onemogočite dodatne opreme (VELUX ACTIVE) v aplikaciji Apple HomeKit. Več informacij lahko najdete na domači strani družbe Apple. 
 • Izbrišete aplikacijo VELUX ACTIVE:
  V tem scenariju VELUX ne bo obveščen o vašem prenehanju, dokler ni izdana posodobitev pogojev uporabe ali pravilnika o zasebnosti VELUX ACTIVE. Če se ne odzovete na posodobitev pogojev uporabe ali pravilnika o zasebnosti, vas bomo kontaktirali, da izvemo, ali želite nadaljevati ali opustiti uporabo izdelka VELUX ACTIVE.

  Ko VELUX prejme potrditev o vašem prenehanju, se sprožijo obdobja hrambe v pravilniku o zasebnosti VELUX; aplikacija Apple HomeKit bo še zmeraj aktivna in delujoča, dokler ne onemogočite VELUX ACTIVE v aplikaciji Apple HomeKit. Več informacij lahko najdete na domači strani družbe Apple. 
 • Prenehate uporabljati aplikacijo VELUX ACTIVE (neaktivnost):
  Aplikacije VELUX ACTIVE morda ne uporabljate aktivno, toda samodejno upravljanje se nadaljuje. Če ne potrdite ali sprejmete posodobitev pogojev uporabe ali pravilnika o zasebnosti VELUX ACTIVE ob izdaji, vas bomo kontaktirali, da izvemo, ali želite nadaljevati ali opustiti uporabo izdelka VELUX ACTIVE.

  Ko VELUX prejme potrditev o vašem prenehanju, se sprožijo obdobja hrambe v pravilniku o zasebnosti VELUX; aplikacija Apple HomeKit bo še zmeraj aktivna in delujoča, dokler ne onemogočite VELUX ACTIVE v aplikaciji Apple HomeKit. Več informacij lahko najdete na domači strani družbe Apple.

  Opozarjamo vas na naslednje: če se odselite z doma, kjer je nameščen VELUX ACTIVE, in ne odstranite gatewaya, morate gateway ponastaviti, tako da ne morete več upravljati oken prek aplikacije.

11. Če prevzamete VELUX ACTIVE npr. od prejšnjega lastnika svojega doma
V primeru, da se vselite v dom, kjer je prejšnji lastnik že namestil VELUX ACTIVE, ste odgovorni za ponastavitev gatewaya, glejte razdelek 10. Če ne ponastavite gatewaya, lahko prejšnji lastnik morda še zmeraj upravlja vaše izdelke VELUX.

12. Zavrnitve odgovornosti in varnostna opozorila

 • 12.1. Ni opozorilna naprava
  Izdelek ne more delovati kot opozorilna naprava niti za ekstremne temperaturne razmere niti za razmere visoke vlage.
  Senzor notranje klime ni zasnovan za delovanje pri temperaturah zunaj temperaturnega razpona, navedenega v specifikacijah izdelka. To pomeni, da so lahko v primeru temperatur zunaj razpona vaše vrednostni senzorja netočne, upravljalnik ACTIVE pa morda ne odpira in zapira oken in/ali dodatne opreme v skladu s samodejnimi nastavitvami.
  V skladu z zgoraj navedenim VELUX ACTIVE NI niti sistem za požarno alarmiranje niti sistem za odvod dima
 • 12.2. Ni dovoljena manipulacija ali nepredvidena integracija
  Ni vam dovoljeno manipulirati izdelka na kakršen koli način ali združiti izdelka z aplikacijami drugih ponudnikov, ki niso namenjene za integracijo z VELUX ACTIVE, niti za lastno uporabo niti za nadaljnjo distribucijo
  V primeru izpada napajanja ali prekinitve omrežja vaši izdelki VELUX ne bodo mogli delovati, dokler ni napajanje znova vzpostavljeno.
  Če je vaša internetna povezava motena, ne boste mogli upravljati izdelkov VELUX prek aplikacije VELUX ACTIVE. Svoje izdelke VELUX lahko še zmeraj upravljate prek stenskih stikal.
 • 12.3. Omejitve pri uporabi
  Sistem za uravnavanje notranje klime VELUX ACTIVE lahko uporabljajo osebe, ki so primerno izkušene in imajo ustrezno znanje, če so bile poučene o varni uporabi izdelka in so seznanjene z morebitnimi nevarnostmi
  Otroci se ne smejo igrati s sistemom za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE (stikalo za odhod, senzor notranjega zraka in aplikacija)
 • 12.4. Selitev v dom, kjer je VELUX ACTIVE nameščen
  V primeru, da se vselite v dom, kjer je prejšnji lastnik že namestil VELUX ACTIVE, morate ponastaviti gateway, da zagotovite, da prejšnji lastnik ne more več upravljati vaših izdelkov VELUX. Če ne ponastavite gatewaya, VELUX ne prevzema nobene odgovornosti v primeru vdora v prostore itd., ki je posledica tega, da niste ponastavili gatewaya
 • 12.5. Odhod z doma
  Ko odidete z doma, je pomembno, da aktivirate stikalo za odhod, da onemogočite samodejno odpiranje oken. To storite tako, da kliknete ikono ključavnice na stikalu za odhod ali prek aplikacije VELUX ACTIVE.
  Vi ali vaši gostje lahko kadar koli odprete okna prek stensko stikalo, aplikacije VELUX ACTIVE ali zadevne aplikacije drugih ponudnikov.
  Če ste aplikacijo namestili prek Apple Homekit, lahko samodejno odpiranje oken onemogočite samo z uporabo stikala za odhod.

13. Pravice intelektualne lastnine

Za vsebino, sistem in izdelek VELUX ACTIVE veljajo avtorske pravice, patenti in blagovne znamke ter druge pravice intelektualne lastnine. Patenti in blagovne znamke se uporabljajo pod licenco skupine VELUX. Za besedilo, fotografije, skice, grafike, zvoke, podatke, računalniško kodo itd. veljajo avtorske pravice v lasti skupine VELUX. Avtorske pravice VELUX A/S 2017 Vse pravice pridržane. Reprodukcija in distribucija prepovedani brez pisnega dovoljenja družbe VELUX A/S. VELUX ACTIVE z Netatmo, pametna rešitev razvita v sodelovanju z Netatmo Security

14. Varnost IT

Varnost IT je družbi VELUX izjemno pomembna, zato zagotavljamo varnost IT z različnimi sredstvi, kot so tehnični, fizični in organizacijski varnostni ukrepi. Varnost IT za VELUX ACTIVE je povezana z varnostjo naprav, varnostjo programske opreme in varnostjo podatkov.

Tehnični varnostni ukrepi so na primer upravljanje dostopa do sistemov IT, šifriranje prenosa podatkov in shranjevanja podatkov, samodejni protivirusni programi, programi požarnega zidu, strežniška obnovitev in varnostno kopiranje, dostop do sistemov IT prek individualnih uporabniških imen in gesel, zaklepanje z ohranjevalnikom zaslona, upravljanje z zavrnjenim dostopom, pregledi varnosti IT
Fizični varnostni ukrepi so na primer zaklenjeni fizični arhivi, upravljanje dostopa do stavb prek osebnih kartic za dostop, protivlomni alarmi in videonadzor
Organizacijski varnostni ukrepi so na primer usposabljanje zaposlenih na področju varnosti IT, vzpostavitev postopkov in pravilnikov za varnost IT ter obdelava osebnih podatkov.
Podizvajalci družbe VELUX so poučeni, da zagotavljajo podobno varnost IT, kot je opisano zgoraj, družba VELUX pa pri njih izvaja preglede IT.
Če želite izvedeti več o varnosti IT v družbi VELUX, se obrnite na lokalno prodajno podjetje VELUX.

Za VELUX ACTIVE veljajo naslednje posebnosti:

Varnost naprav
Vsa komunikacija med napravami VELUX ACTIVE (gateway, stikalo senzorja, stikalo za odhod, izdelki INTEGRA) v vašem domu je šifrirana. Zagotovite, da zmeraj posodobite naprave na najnovejšo programsko opremo aplikacije za optimalno varnost, kot je opisano v razdelku 9.

Programska oprema
Vsa podatkovna komunikacija, ki jo upravlja VELUX, med upravljalnikom aplikacije VELUX ACTIVE in pripadajočimi zalednimi sistemi je šifrirana.

Osebni podatki
VELUX zagotavlja skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za informacije o tem, kako zagotavljamo varnost osebnih podatkov, si oglejte pravilniku o zasebnosti VELUX ACTIVE.

15. Izjava o skladnosti

S tem izjavljamo, da je sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE KIX 300 (prehod 3LG E01/NXG01E, senzor notranjega zraka KLA 300/3LA E06/NXS01 in stikalo za odhod KLN 300/3LN E01/NXD01E) skladen z Direktivo o radijski opremi 2014/53/EU in Direktivo RoHS 2011/65/EU ter je bil proizveden v skladu z usklajenimi standardi EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 in EN 50581(2012).

Izjava FCC

Sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE je bil preskušen in ugotovljeno je bilo, da je skladen z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem sistemu.

Sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščen in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje pri radijski komunikaciji. Vendar pa ni jamstva, da ne bo prišlo do motenj v določenem sistemu.

Če sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE povzroči škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo k poskusu odprave motenj z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med upravljalnikom notranjega zraka in sprejemnikom.
- Povežite upravljalnik notranjega zraka v vtičnico v omrežju, ki ni omrežje, v katerega je povezan sprejemnik.
- Posvet in pomoč poiščite pri prodajalcu ali izkušenem serviserju za radio/TV.

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju

Sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE je skladen z omejitvami FCC glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik je treba namestiti in ga upravljati z minimalno razdaljo 20 centimetrov med radiatorjem in vašim telesom ter ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z kakršno koli drugo anteno ali oddajnikom. Sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE je skladen z delom 15 pravil FCC. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja pogoja:

(1) sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE ne sme povzročati škodljivih motenj in
(2) sistem za uravnavanje notranjega zrakae VELUX ACTIVE mora sprejeti vse prejete motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Kanadska izjava o skladnosti

Sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE je skladen s standardi RSS Industry Canada, za katere licenca ni potrebna.a delovanje morata biti izpolnjena naslednja pogoja: (1) sistem za uravnavanje notranjega zrakae VELUX ACTIVE ne sme povzročati motenj in (2) sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Ta digitalna naprava razreda B je skladna s kanadskim standardom ICES-003.

Sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE in njegove antene ne smejo biti nameščeni na istem mestu ali delovati v povezavi z kakršno koli drugo anteno ali oddajnikom.

Skladnost UL 2043

Dostopna točka ima primerne značilnosti požarne odpornosti in tvorjenja majhnih količin dima.

Sistem za uravnavanje notranjega zraka VELUX ACTIVE je primeren za delovanje v prostoru okoljskega zraka stavbe, npr. nad obešenimi stropi. Dostopna točka je skladna z razdelkom 300-22(c) NEC ter z razdelki 2-128, 12-010(3) in 12-100 kodeksa Canadian Electrical Code, del 1, C22.1.

16. Kontakt

VELUX Slovenija d.o.o. 
Ljubljanska cesta 51a 
1236 Trzin

Tel: 01 724 68 68

velux@velux.si