Pravilnik o zasebnosti podatkov za VELUX ACTIVE with NETATMO

1. Namen dokumenta

Zbiranje, obdelava in shranjevanje podatkov so bistvenega pomena za zagotavljanje ključnih prednosti VELUX ACTIVE, in sicer uravnavanja notranje klime. Stalno si prizadevamo za izboljšanje izdelkov in storitev VELUX ACTIVE, da bi zagotovili ustrezno in varno najnovejšo uporabniško izkušnjo (v nadaljevanju »proizvodi in storitve«).

Za nas je temeljnega pomena, da so vaši osebni podatki zavarovani in da lahko vi kot stranka enostavno razumete, katere osebne podatke zbiramo, obdelujemo in shranjujemo ter za kakšne namene. Smo popolnoma odprti in vas obveščamo o tem, kako obravnavamo vaše podatke, ter si zelo prizadevamo za varnost vaših osebnih podatkov. Namen tega dokumenta je, da vas jasno obvestimo o tem, kako zbiramo, obdelujemo in shranjujemo vaše osebne podatke.

2. Naša obljuba

Na podlagi načel našega podjetja in naše zavezanosti k skladnosti z evropsko Uredbo o varstvu podatkov (2016/679 z dne 27. aprila 2016), »GDPR«, uporabniku obljubljamo naslednje:

  • VELUX A/S bo zbiral le osebne podatke, ki so opisani v preglednici 3. Le izbrani, zaupanja vredni zaposleni pri družbah VELUX A/S (v nadaljevanju »VELUX«), NETATMO in prodajnih družbah VELUX (obdelovalci podatkov) imajo dostop do vaših osebnih podatkov in jih bodo obravnavali zaupno.
  • Da bomo ravnali pregledno in odprto glede našega zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov.

3. Katere osebne podatke zbiramo in s kakšnim namenom?

3.1. Kontaktni podatki 

Vrsta podatka:

Lokacija, uporabniško ime in elektronski naslov, ki jih uporabnik zagotovi prek registracije računa v aplikaciji. 

Neposredno/posredno določljivi osebni podatki:

Vaš elektronski naslov, lokacija in uporabniško ime se štejejo za podatke, s katerimi se lahko uporabnika neposredno identificira. Te informacije so torej neposredno določljiva polja s podatki

Zakaj jih uporabljamo (obdelava in namen):

Kontaktne podatke potrebujemo, da vam lahko omogočimo uporabo proizvodov in storitev, da vam pošljemo obvestila o računu, posodobitve proizvodov in storitev ter posodobitve in nadgradnje programske opreme. 

Če se naročite na prejemanje informacij in tržnega gradiva od družbe VELUX (ločena privolitev), bomo vaše kontaktne podatke uporabili tudi za ta namen. 

Kdo ima dostop?:

Če se strinjate s prejemanjem informacij in tržnega gradiva, bomo vašo privolitev v zvezi s tem in vaš račun elektronske pošte poslali prodajni družbi VELUX, ki je ustanovljena v vaši državi. V obdobju, ko prejemate informacije in tržno gradivo, bodo osebni podatki shranjeni v podatkovnem centru družbe NETATMO in v družbi VELUX.

3.2  Uporabniški podatki

Vrsta podatka:

Uporabniški podatki se nanašajo na vašo aktivnost v aplikaciji in nastavitve v aplikaciji ter imajo edinstveno identifikacijsko oznako, ki vam je dodeljena kot uporabniku. 

Neposredno/posredno določljivi osebni podatki:

Ko sledimo gibanju v aplikaciji, ne moremo videti, kdo uporablja aplikacijo. Vendar pa imamo v redkih primerih nenehnih sesutij aplikacije možnost, da vzamemo edinstveno identifikacijsko oznako ID-ja uporabnika v sistemu za analizo aplikacij in poiščemo elektronski naslov uporabnika v drugem sistemu. Uporabniški podatki so zato posredni osebni podatki.

Zakaj jih uporabljamo (obdelava in namen): 

Uporabniški podatki nam omogočajo, da izboljšamo funkcije proizvodov in storitve ter zagotovimo, da so funkcije proizvodov nenehno posodobljene z novimi tehnologijami itd. 

Primeri uporabniških podatkov so: kako pogosto so določene funkcije ali gumbi v aplikaciji uporabljeni za interakcijo s proizvodi VELUX (na primer ročno »odprto okno«), pogostost ročnih posegov v algoritme in kolikokrat so izvedene funkcije. 

Kdo ima dostop?:

VELUX IN NETATMO 

3.3. Podatki o statusu proizvodov, informativni podatki in podatki senzorjev 

Vrsta podatka:

Informacije o uporabnikovi različici programske opreme VELUX ACTIVE, naslovu IP, identifikacijskih oznakah proizvodov, različici strojne opreme in namestitvi. 

Nadalje, izmerjene vrednosti senzorjev, število sob in hiš ter premiki aktivatorja.

Neposredno/posredno določljivi osebni podatki:

Edinstveni identifikatorji, kot sta naslov IP in naslov MAC vaših naprav, se štejejo za neposredno določljive osebne podatke. Različica strojne opreme, različica programske opreme in vrednosti senzorjev se štejejo za posredno določljive, saj v primeru, da jih ločimo od drugih podatkov, ne morejo voditi do identifikacije osebe. 

Zakaj jih uporabljamo (obdelava in namen):

Informacije o proizvodih in podatki senzorjev omogočajo algoritmom, da vam lahko zagotovijo osnovne storitve VELUX ACTIVE, da se prezrači in samodejno uravnava vašo notranjo klimo. Poleg tega nam omogočajo, da lahko izboljšamo našo programsko in strojno opremo ter razumemo in upoštevamo vaše želje za boljšo izkušnjo s storitvijo. 

Kdo ima dostop?:

VELUX in izbrani posamezniki v prodajnih družbah VELUX, ki so naštete spodaj, bodo imeli dostop do teh podatkov za namene podpore. Podatke zbirata in hranita NETATMO in VELUX. 

3.4. Zgodovina storitev

Vrsta podatka:

V zgodovini storitev so zbrani klici ali zahteve za storitve, obiski in druga spletna podpora. Če je uporabnik v zvezi s tem navedel ime, telefonsko številko, elektronski naslov in domač naslov, je tudi to vključeno v zgodovino storitev. 

Neposredno/posredno določljivi osebni podatki:

Zbrana zgodovina storitev predstavlja tako neposredne kot posredne osebne podatke. Ko zaprosite za podporo na spletu, vas prosimo, da vnesete osebne podatke, da lahko vzpostavimo stik z vami. Ko izpolnite te informacije in nam jih pošljete, se strinjate, da lahko vzpostavimo stik z vami v zvezi z zahtevo in shranimo vaše informacije za ta namen.  

Zakaj jih uporabljamo (obdelava in namen):

Zgodovina storitev nam omogoča, da vam lahko zagotovimo storitve na proizvodu. Nadalje nam omogoča, da vam nudimo podporo pri vprašanjih o garanciji in odpravljanju napak. V primeru, da bi se pojavila splošnejša težava na več proizvodih, kar je malo verjetno, lahko hitro popravimo in rešimo zadevo. 

Kdo ima dostop?:

VELUX in izbrani posamezniki v prodajnih družbah VELUX, ki so naštete spodaj, bodo imeli dostop do teh podatkov za namene podpore. Podatke zbira in hrani VELUX. 

4. Izbris osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo celotno obdobje, ko uporabljate vaše proizvode in storitve ter dokler ne prekinete povezave proizvodov s strežnikom in še eno leto po tem. Po tem bodisi izbrišemo bodisi anonimiziramo/združimo vaše osebne podatke, tako da vas ni več mogoče identificirati na podlagi vaših osebnih podatkov.

Če ste se naročili na informacije in tržno gradivo VELUX, hranimo vaše kontaktne podatke, dokler se ne odjavite od prejemanja informacij in tržnega gradiva VELUX.

5. Omejitve

Pravilnik o zasebnosti velja za podatke, ki jih pridobi VELUX prek svojih lastnih proizvodov in storitev. Če uporabnik uporablja druge sisteme za upravljanje pametnega doma (na primer Apple Homekit) za izvajanje funkcij s proizvodi in storitvami VELUX, lahko ti sistemi ali oprema zbirajo, obdelujejo in delijo osebne podatke, za kar ne more biti odgovoren VELUX. Prosimo, da preberete pravilnike o zasebnosti takšnih tretjih ponudnikov.

6. Pravica biti pozabljen in dostop do osebnih podatkov

Uporabnik proizvodov in storitev ima pravico biti pozabljen, kar pomeni, da uporabnik lahko zahteva, da se njegov ali njen račun zapre in da se izbriše vse neposredne osebne podatke. Ko bodo neposredni osebni podatki izbrisani, vas ne bo več mogoče identificirati na podlagi posrednih osebnih podatkov.

Uporabnik se lahko kadar koli obrne na VELUX, da bi pridobil pregled osebnih podatkov o uporabniku, ki jih hrani in obdeluje VELUX, ter lahko zahteva kopijo osebnih podatkov, ki jih hrani VELUX.

Poleg tega lahko zahtevate tudi popravke vaših osebnih podatkov, npr. v primeru spremembe imena. V zvezi z zgoraj omenjenimi zahtevami se obrnite na nas prek mobilne aplikacije ali elektronskega naslova active-support@velux.com.

Če ste podali svojo privolitev za prejemanje informacij in tržnega gradiva VELUX ter tega ne želite več prejemati, lahko vedno umaknete svojo privolitev na koncu informativnih in tržnih elektronskih sporočil ali se obrnete na nas prek zgornjega elektronskega naslova ali sledite povezavi v tržnem elektronskem sporočilu.

Če želite vložiti pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani družbe VELUX, jo lahko naslovite na:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30

www.ip-rs.si

7. Uporabniki, domovi in gostje

En uporabnik proizvodov in storitev ima lahko več domov, pri čemer velja isti pravilnik o zasebnosti za vse uporabnikove domove in za vse nastavitve.

Uporabnik doma lahko tudi povabi do 20 gostov, da upravljajo s proizvodi in storitvami. V tem primeru se za račune gostov uporabljajo isti pravilnik o zasebnosti in iste podatkovne ter operativne nastavitve kot za gostitelja.

8. Veljavna zakonodaja

Za osebne podatke, iz katerih je mogoče bodisi neposredno bodisi posredno identificirati posameznika, velja GDPR.

VELUX in prodajne družbe VELUX ravnajo v skladu z GDPR, ki bo začela veljati 25. maja 2018, in z vsemi zadevnimi vsakokrat veljavnimi nacionalnimi zakoni.

9. Strežnik

Osebni podatki bodo shranjeni na strežniku v Evropski uniji. VELUX naroči obdelovalcu podatkov, ki je odgovoren za strežnik, da mora uvesti tehnične in varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

10. Posodobitve

Uporabnik proizvoda je odgovoren, da je na tekočem s pravilnikom o zasebnosti v zvezi s proizvodi in storitvami. Priporočamo, da občasno preberete pravilnik o zasebnosti, da ostanete na tekočem.

11. Stranke

Vloga ponudnika(-ov) proizvodov in storitev je:

Upravljavec podatkov: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danska - CVR 46 91 14 15, je odgovoren za zbiranje, obdelavo in shranjevanje vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec podatkov 1: Prodajne družbe VELUX, ki so v 100 % lasti družbe VELUX. Prodajne družbe VELUX v vsaki državi so odgovorne za prodajo in servisiranje proizvodov VELUX ACTIVE končnim uporabnikom v državi, kjer se nahajajo. Oglejte si seznam prodajnih družb VELUX na koncu tega pravilnika o zasebnosti.

Obdelovalec podatkov 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Francija, reg. št. 532501848, je odgovoren za razvoj proizvodov VELUX ACTIVE in za prenos osebnih podatkov družbi VELUX. VELUX naroča družbi NETATMO SAS, da mora uvesti tehnične in varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

Glej prilogo 1 za povezane družbe VELUX.

12. Pravne zahteve za deljenje podatkov

Vaših podatkov ne bomo delili z nobeno tretjo družbo, razen s strankami, ki so naštete v točki 11. Pod nobenim pogojem ne bomo prodali vaših osebnih podatkov.

Občasno se lahko poslužujemo tretjih IT svetovalcev za servisiranje in vzdrževanje proizvodov in informacijskih sistemov, vendar bodo za takšne tretje IT svetovalce veljale obveznosti glede zaupnosti in navodila družbe VELUX.

V določenih primerih pravo ali pravni postopki od nas zahtevajo, da posebej zahtevane podatke delimo z zadevnim zakonodajnim organom, ki zahteva dostop do osebnih podatkov. To velja le v primeru strogih zakonskih zahtev, kot je npr. zahteva sodnega naloga, in v takšnem primeru bomo ravnali z dolžno skrbnostjo. Če moramo vaše osebne podatke deliti z zgoraj omenjenimi pravnimi subjekti, si bomo po najboljših močeh prizadevali, da vas o tem vnaprej obvestimo po elektronski pošti ali prek drugih sredstev, razen če nam bo to prepovedano s sodnim nalogom ali kadar bosta zahteva ali pravni proces neposredno povezana z regulativno preiskavo. V slednjem primeru bomo zagotovili, da se vaši razkriti osebni podatki obravnavajo zaupno.

13. Kontakt

Za več podrobnosti se obrnite na: active-support@velux.com.

14. Priloga 1 - Prodajne družbe VELUX

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus - Reg.no. 800013811

VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111

VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488

VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"

VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road New South Wales, Australia - ACN 001 841 541

VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783

VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)

VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN - Business No.)

VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)

VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)

VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983

VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)

VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)

VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)

VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)

VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)

VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)

VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF - Codice Fiscale)

VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011

VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)

VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)

VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)

VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)

VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)

VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)

VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)

VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)

VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)

VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)

VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia - Sri 4901/B (Co. Reg. No.)/31348611 (ID No.)/SK1010191460 (VAT)

VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)

VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807

VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)

VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)

VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)

VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)

ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058