V sodelovanju z organizacijo WWF (World Wide Fund for Nature) bomo z ohranjanjem gozdov zajeli naše zgodovinske emisije C02. Poleg tega bomo zmanjšali prihodnje ogljikove emisije naše celotne vrednostne verige, da bomo dosegli cilj Pariškega sporazuma za zmanjšanje emisij in globalnega segrevanja za 1,5 ˚C.

To imenujemo Lifetime Carbon Neutral – trajna ogljična nevtralnost.

WWF in skupina VELUX Group

Izstop iz območja ogljika

»Zavezani smo, da z zajemanjem emisij CO2, ki smo jih ustvarili v 100 letih delovanja, in zmanjšanjem prihodnjega ogljičnega odtisa dosežemo trajno ogljično nevtralnost – Lifetime Carbon Neutral – do leta 2041.«

– David Briggs, izvršni direktor skupine VELUX

Gozdni projekti, ki si prizadevajo za obnovo in ohranjanje gozdov za zajemanje ogljika, v sodelovanju z organizacijo WWF
 Zavezujemo se k zmanjšanju prihodnjih emisij, da bi izpolnili načrt Pariškega sporazuma, ki je 1,5 °C
WWF in skupina VELUX Group
Naša strešna okna in splošna trajnost izdelkov so v središču naše strategije trajnostnega razvoja 2030