SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex itd.)

Blagovna znamka VELUX kot ključna beseda

Trgovcem, ki prodajajo in oglašujejo izdelke VELUX in konkurenčne izdelke, je dovoljen nakup blagovne znamke VELUX kot ključne besede, da bi pritegnili promet na ciljne strani, ki prikazujejo samo izdelke VELUX.

Trgovci, ki oglašujejo in prodajajo tako izdelke VELUX kot konkurenčne izdelke, ne smejo kupiti blagovne znamke VELUX kot ključne besede, da bi pritegnili promet na ciljne strani, ki ne prikazujejo originalnih izdelkov VELUX.

Trgovcem, ki oglašujejo in prodajajo samo konkurenčne izdelke, sploh ni dovoljeno kupiti blagovne znamke VELUX kot ključne besede.

Blagovna znamka VELUX v oglasnih besedilih

Trgovcem, ki oglašujejo in prodajajo tako izdelke VELUX kot konkurenčne izdelke, je dovoljeno uporabljati blagovno znamko VELUX v prikazanem spletnem naslovu (poddomeni) oglasnih besedil, če storitev za oglasna besedila pošilja promet na ciljne strani, ki prikazujejo samo izdelke VELUX. Trgovcem ne bo dovoljeno uporabljati blagovne znamke VELUX v naslovu ali opisnih vrsticah oglasnih besedil.

Trgovci, ki oglašujejo in prodajajo tako izdelke VELUX kot konkurenčne izdelke, ne smejo uporabljati blagovne znamke VELUX v prikazanem spletnem naslovu oglasnih besedil, da bi pritegnili promet na ciljne strani, ki ne prikazujejo originalnih izdelkov VELUX.

Trgovcem, ki oglašujejo in prodajajo samo konkurenčne izdelke, sploh ni dovoljeno uporabljati blagovne znamke VELUX v prikazanem spletnem naslovu.

VELUX in Google ne dopuščata manipulacije besedila, npr. "senčilaVELUX", za omogočanje uporabe blagovne znamke VELUX v oglasnih besedilih. Skupina VELUX registrira vse kršitve in o njih poroča Googlu.

Google Nakupovanje (PLA)

Blagovna znamka VELUX kot ključna beseda

Trgovcem, ki prodajajo in oglašujejo izdelke VELUX in konkurenčne izdelke, Google omogoča nakup blagovne znamke VELUX kot ključne besede v vseh iskalnikih, da bi pritegnili promet v svoje trgovine in spletna mesta.

Besedilo v storitvi Google Nakupovanje

Skupina VELUX ne dovoljuje trgovcem s konkurenčnimi izdelki, da bi uporabljali blagovno znamko VELUX v besedilu storitve Google Nakupovanje, npr. "okna VELUX". Namesto tega trgovcem priporočamo uporabo generičnega izraza, kot je "strešna okna", če želijo pošiljati promet na ciljne strani, ki prikazujejo samo konkurenčne izdelke.

Slike v storitvi Google Nakupovanje

Trgovci ne smejo uporabljati originalnih slik VELUX za oglaševanje konkurenčnih izdelkov v storitvi Google Nakupovanje.

SEO

Naslovi strani, meta opisi, naslovi, oznake ALT v slikah in gradnja povezav

Trgovci, ki oglašujejo in prodajajo konkurenčne izdelke, ne smejo uporabljati blagovne znamke VELUX, npr. "strešna okna VELUX", "okna VELUX" ali "senčila VELUX" v naslovih strani, naslovih, meta opisih in oznakah ALT v slikah, če je njihov namen oglaševanje strani za prodajo izdelkov, ki niso izdelki VELUX.

Trgovci tudi ne smejo uporabljati blagovne znamke VELUX za gradnjo povezav na strani, ki prodajajo ali oglašujejo konkurenčne izdelke.