Dodajanje gatewaya v aplikacijo Apple Home

Uporaba gatewaya VELUX s sistemom HomeKit vam omogoča preprosto upravljanje izdelkov VELUX prek tapa v aplikaciji Apple Home ali prek zastavljanja vprašanj pomočnici Siri in samodejno izvajanje opravil. Naslednja navodila prikazujejo, kako namestiti gateway le z aplikacijo Apple Home (in ne z aplikacijo VELUX ACTIVE).

 Celotni postopek nastavitve prehoda je razdeljen na tri korake:
Najprej dodajte gateway v aplikacijo Apple Home in vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi. Nato seznanite izdelke VELUX z gatewayem. Na koncu senzorje in stikala za odhod seznanite z gatewayem.

1: Nastavitev sistema HomeKit

Za dodajanje gatewaya v aplikacijo Home sledite naslednjim korakom:  

 1. Gateway priključite na električno napajanje s priloženim kablom.
  (lučka LED na zadnji strani med zagonom gatewaya sveti zeleno)

 2. Počakajte, da lučka LED začne svetiti belo. Zdaj lahko dodate gateway v aplikacijo Home.  
  Če se bela lučka ne prikaže, pritisnite osrednji gumb gatewaya z ikono "Nastavitve", dokler ne zasveti bela lučka LED. 

 3. Dodajanje gatewaya v aplikacijo Home: odprite aplikacijo Home: > izberite "Dodaj pripomoček" > optično preberite 8-mestno kodo za HomeKit na zadnji strani gatewaya. Gateway se samodejno prikaže v aplikaciji Home.

 4. Omogočite povezavo gatewaya z omrežjem Wi-Fi, ki ga uporablja vaša mobilna naprava.

Opomba: če programska oprema gatewaya ni posodobljena, se bo gateway samodejno posodobil po vzpostavitvi povezave Wi-Fi. Med posodabljanjem lučka LED sveti zeleno.
Pred nadaljevanjem na naslednji korak počakajte, da zasveti bela lučka LED.
 

2: Seznanjanje oken, zunanjih senčil in notranjih senčil

Za seznanjanje oken, zunanjih senčil in notranjih senčil z gatewayem uporabite obstoječa stenska stikala VELUX, ki jih uporabljate za upravljanje izdelkov.

Če vse (ali nekaj) izdelke upravljate z upravljalno tablico, sledite postopku 2a, ki je opisan spodaj. 

Če izdelke upravljate s stenskimi stikali ali enostavnim daljincem, sledite postopku iz točke 2b.

 

2a: Seznanjanje z upravljalno tablico


(na KLR 200)
 
 1. Pripravite upravljalno tablico (KLR 200) za pošiljanje kopije izdelkov v gateway:
  Vklopite tablico (ikona hiše v spodnjem desnem kotu) > izberite "Več" > izberite "Nov izdelek" > izberite "Kopiraj upravljalno tablico" > Izberite "Naprej".
  Nadaljujte do gatewaya.
(1) Več
(2) Nov izdelek
(3) Kopiranje upravljalne tablice
(4) Naprej
(na gatewayu)

2. Nastavite gatewayv način za sprejemanje izdelkov: 
Na kratko pritisnite (za manj kot 2 sekundi) levi gumb z ikono ključa s tankim koničastim predmetom. Ustrezna zelena lučka LED bo večkrat utripnila, kar označuje kopiranje izdelkov.

3. Počakajte, da lučka LED preneha utripati, kar označuje, da je kopiranje novih izdelkov končano. Uspešno kopiranje je prikazano tudi na daljinskem upravljalniku.
 
Kmalu po tem se izdelki samodejno prikažejo v aplikaciji Home.

 

2b: Seznanjanje s stenskimi stikali in enostavnim daljinskim upravljalnikom

(na KLI 3xx/KLI 110/KUR)

 1. Uporabite stensko stikalo (KLI 3xx/KLI 110/KUR), da pripravite izdelke za prijavo v gateway:
  Pritisnite in zadržite stranski gumb za nastavitve/gumb za ponastavitev na zadnji strani stenskega stikala za vsaj 10 sekund, dokler se okna, zunanja senčila ali notranja senčila ne začnejo premikati naprej in nazaj. Nadaljujte do gatewaya.

(na gatewayu)

2. Nastavite gateway v način za prijavo izdelka:
Držite (približno 10 sekund) osrednji gumb prehoda z ikono "Nastavitve", dokler ne začne utripati ustrezna modra lučka LED.
 
3. Počakajte, da lučka LED preneha utripati, kar označuje, da je kopiranje novih izdelkov končano. Kmalu po tem se izdelki samodejno prikažejo v aplikaciji Apple Home.

3: Seznanjanje senzorja in stikala za odhod


Sledite naslednjim korakom, da pripravite senzorje in stikala za odhod na seznanjanje z gatewayem:
 1. Zberite vse senzorje in stikala za odhod, ki jih želite seznaniti z gatewayem, ter jih približajte (največ 1 meter) gatewayu.

 2. Senzorje in stikala odprite z malim ploščatim izvijačem. Izvijač vstavite v odprtini na obeh straneh izdelka. Izvijač previdno pomaknite navzgor (proti sprednjem delu), da izdelek odprete. Nadaljujte do gatewaya.
Opomba: če so baterije že vstavljene, jih odstranite iz vseh senzorjev in stikal za odklop ter pred nadaljevanjem počakajte 30 sekund.
(na gatewayu)

Za seznanitev senzorjev in stikal za odhod na seznanjanje z gatewayem upoštevajte spodnja navodila: 

3. Nastavite gateway v način za prijavo senzorja/stikala:
Držite (približno 10 sekund) osrednji gumb gatewaya z ikono "Nastavitve", dokler ne začne utripati ustrezna modra lučka LED.
Vrnite se na senzorje in stikala.

4. Vstavite baterije v vse senzorje in stikala hkrati. Dokler se seznanjanje ne konča, lučka LED na vseh izdelkih utripa zeleno.

5. Počakajte, da lučka LED na zadnji strani gatewaya preneha utripati, kar označuje, da je prijava izdelkov končana. Kmalu po tem se izdelki samodejno prikažejo v aplikaciji Home. Če se v aplikaciji Home ne pojavijo vsi senzorji in stikala za odhod, odstranite baterije v nezaznanih izdelkih ter znova opravite korake 3–5.

6. Sestavite vse senzorje in stikala tako, da sprednje in zadnje dele stisnete skupaj.
Namig: če boste izdelke pritrdili na steni z vijaki, pred sestavljanjem izdelka naprej namestite zadnji del na steno.

Zdaj lahko prilagodite imena izdelkov VELUX, senzorje in gateway ter jih dodate v sobe, cone, zaporedja dogodkov in avtomatizirane postopke.

Pripravljeni ste na upravljanje izdelka VELUX prek aplikacije Apple Home ali z zastavljanjem vprašanj pomočnici Siri.