Home > Slovenia > Za stroko > Uporabni nasveti > Predpisi in priporočila > Energijska učinkovitost > Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije

Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če je (poleg zahtev 7. člena pravilnika) najmanj 25% celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov energije v stavbi.

Šteje se, da je za enostanovanjske stavbe zahteva izpolnjena, če ima vgrajenih najmanj 6 m2 (svetle površine) sprejemnikov sončne energije, z letnim donosom najmanj 500 kWh/(m2a). 

Več o uporabi obnovljih virov energije (Pravilnik PURES 2, 16. člen)

Priprava tople vode
Kjer je to mogoče, je za zagotovitev potrebe po topli vodi treba v zunanjo površino stavbe ali nanjo namestiti SSE. 

Več (TSG, 13. člen, str. 25)

Solarni kolektorji VELUX se vgradijo v streho. Vodotesnost zagotavlja sistem zunanjih obrob, kot pri strešnem oknu. Imajo učinkovit letni doprinos 525 kWh/(m2).