Z vidika učinkovite rabe energije se mora upoštevati zlasti orientacijo stavbe, kompaktnost oblike, premišljeno načrtovanje okenskih odprtin, ki zagotavljajo dovolj dnevne svetlobe in toplotne dobitke pozimi. Upošteva naj se ustrezen naklon strehe, ki odgovarja naklonu za vgradnjo solarnih kolektorjev. 

Več o arhitekturni zasnovi (TSG, 8. člen, str.15)


Kompaktnost oblike se dosega z izogibanjem nepotrebne členjenosti, npr. frčade. Strešno okno daje bistveno več svetlobe v primerjavi z vertikalnim ali frčado, poleg tega pa tudi večje toplotne dobitke pozimi. Solarni kolektorji VELUX se vgrajujejo v streho, s čimer se ohranja smer in naklon strehe. 

Trajnostna gradnja