Home > Slovenia > Za stroko > Uporabni nasveti > Predpisi in priporočila

Predpisi in priporočila

Streha objekta ima pri energijsko učinkoviti gradnji pomembno vlogo. Omogoča vgradnjo strešnih oken in s tem dobro osvetlitev prostorov ter možnost reševanja problematike osvetlitve globine. Dobro osvetljeni prostori zmanjšujejo rabo elekrične energije za umetno razsvetljavo. S primerno orientacijo je lega strešnega okna v naklonu pomemben vir toplotnih dobitkov, ki se upoštevajo pri prihrankih energije za ogrevanje stavbe pozimi. Sama streha pa daje možnost vgradnje solarnih kolektorjev za pripravo tople vode in s tem izkoriščanja obnovljivih virov energije.


Arhitektura je danes medsebojno usklajevanje različnih parametrov, ki se na koncu rezultirajo v kvalitetnem bivalnem okolju, majhni rabi energije in okolju prijazni gradnji z uporabo obnovljivih virov energije.

Naravna svetloba in razgled 

Energijska učinkovitost